Resultaten publiekscampagne Scholen op de kaart

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de publiekscampagne Scholen op de kaart die Vensters geïnitieerd heeft om de naamsbekendheid en het websitebezoek te verhogen. Inmiddels is de campagne geëindigd en kunnen wij de resultaten met u delen.

Groot bereik en hoge mate van interactie

De Facebook-campagne, de banners en de zoekmachine-advertenties dragen samen zorg voor wel 10 miljoen vertoningen. Natuurlijk betekent dat niet dat heel Nederland nu bekend is met Scholen op de kaart, maar we verwachten met deze cijfers zeker een stijging van de naamsbekendheid. Een onderzoek naar de naamsbekendheid wordt in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Mooi om te zien is dat de Facebook-advertenties voor veel interactie zorgden. Door te reageren op de video-ad’s gaven ouders elkaar tips en werden ook scholen besproken.

Veel extra bezoekers

Bijna 65.000 mensen hebben op de advertenties geklikt en zijn terecht gekomen op de landingspagina van de campagne waar zij zes verschillende verhalen konden lezen van leerlingen die naar de brugklas gingen, ouders en docenten van de basisschool. Deze pagina werd gemiddeld 3 minuten per persoon bezocht en dat is best lang. We mogen concluderen dat veel bezoekers een filmpje bekeken. Vanuit deze landingspagina hebben 15.000 mensen Scholen op de kaart bezocht.

Andere acties

Naast de advertentiecampagne zijn er ook scholen die gebruik gemaakt hebben van het Facebookmateriaal dat wij voor u ter beschikking hebben gesteld. Daarnaast is er een artikel over Scholen op de kaart in PrimaOnderwijs en COS (Computers op school) verschenen waardoor basisschoolmedewerkers nog eens op de site geattendeerd werden. Resultaten uit ons eerste bezoekersonderzoek in 2016 spraken voor zich; als leerkracht in het basisonderwijs ben je een belangrijke informatiebron voor ouders die zich oriënteren op een middelbare school. Als kers op de taart werd Scholen op de kaart nog positief genoemd in een uitzending van Radar waarin ouders ingelicht werden over de subjectiviteit van lijstjes met top-scholen.