Bijeenkomst klankbordgroep

Vensters PO is op zoek naar nieuwe leden voor de klankbordgroep. De leden binnen de groep zijn het klankbord voor het Vensters-team bij inhoudelijke vraagstukken over nut en gebruiksvriendelijkheid. Samen met de klankbordgroep worden ontwikkelingen voor Vensters besproken en beoordeeld, ter voorbereiding op verdere besluitvorming.

Wat verwachten we van u?

We vragen u mee te denken over mogelijke ontwikkelingen van Vensters. Wat is uw behoefte en hoe kan Vensters daarbij helpen? We vragen u eigen ervaringen en voorbeelden te delen en samen in discussie te gaan over bijvoorbeeld kwaliteit en verantwoording. En hoe geven we dit weer op scholenopdekaart.nl met als doel dat ouders de informatie vinden en begrijpen?
Een voorbeeld: de klankbordgroep heeft in 2017 en 2018 een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Vensters schoolgids.

De klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar in Utrecht. Altijd op een vrijdag van 10.00 - 15.00 uur, inclusief een heerlijke lunch. Vanwege de continuïteit is het belangrijk dat u die vier keer aanwezig bent.

Aanmelden

Werkt u als schoolleider en lijkt het u een mooie uitdaging om de klankbordgroep te versterken? Stuur dan een mail naar vensters@poraad.nl. Wilt u in de mail naast de adresgegevens van uw school, ook het BRIN-nummer en uw functie vermelden?

We vinden het belangrijk dat alle schooltypen goed vertegenwoordigd zijn in onze klankbordgroep. Bij meerdere aanmeldingen kijken we daarom wie de bestaande klankbordgroep het beste versterkt.

Geplande bijeenkomsten 2019 en 2020

  • vrijdag 15 november

  • vrijdag 27 maart

  • vrijdag 29 mei

  • vrijdag 18 september

  • vrijdag 20 november