Rapporten van het ManagementVenster

Het maken van een onderwijskundig jaarverslag is een tijdrovende klus. De verschillende managementprogramma’s die de school gebruikt, bieden hiervoor onvoldoende input. Sinds afgelopen jaar maak ik bij het samenstellen van het onderwijskundig jaarverslag gebruik van de school- en bestuursrapportages van het ManagementVenster. De informatie in de rapporten is kort en krachtig. Het sluit aan bij mijn behoefte om de informatie op een heldere manier weer te geven. Zo heb ik onderdelen uit de rapporten als proef gebruikt in mijn jaarverslag. Bijvoorbeeld resultaten eindtoets, leerlingen doorstroom (bijv. instroom) en financiën (personele lasten per fte).

De tabellen geven een helder beeld. Tip: zoom voor een scherpe afbeelding in op de tabel voor je hem knipt.

De tabellen geven een helder beeld. Tip: zoom voor een scherpe afbeelding in op de tabel voor je hem knipt.

 
 

De meerwaarde

De kant en klare rapportages van het ManagementVenster zijn inclusief tabellen en grafieken ook bruikbaar voor het verslag van de jaarrekening. Een kort en krachtig jaarverslag is tenslotte voor iedere partij prettig. Afbeeldingen, grafieken en tabellen lezen toch makkelijker dan grote lappen tekst.

Voor iedereen leest een kort en krachtig jaarverslag met afbeeldingen prettiger dan een lange lap tekst!

Tips van Monique

Vraag vooraf aan belanghebbenden welke informatie ze willen terugzien in het onderwijskundig jaarverslag. Door in grote lijnen de inhoud vast te stellen is het makkelijker om een passend format samen te stellen.
Neem de resultaten van het onderzoek naar leerlingtevredenheid op in het jaarverslag (tevredenheid en monitoring sociale veiligheid).

 
Monique Stevens - van Diepen.jpg

Monique Stevens-van Diepen

Directeur Interconfessionele basisschool ’t Kempken

stuur een e-mail
bezoek de schoolpagina