Data update 'Oordeel Inspectie'
Oct
19
1:00 pm13:00

Data update 'Oordeel Inspectie'

Update van de indicator 'Oordeel Inspectie'. Deze indicator toont het percentage scholen binnen het samenwerkingsverband dat een basisarrangement, aangepast- zwak arrangement of aangepast-zeer zwak arrangement heeft gekregen van de Inspectie van het onderwijs

Data update 'Gewichtenleerlingen'
Feb
2
1:30 pm13:30

Data update 'Gewichtenleerlingen'

Dataverversing van de indicator 'Gewichtenleerlingen' voor het primair onderwijs (PO). Deze indicator toont het percentage gewichtenleerlingen binnen het samenwerkingsverband en in landelijk vergelijk.  De gegevens zijn in januari voorlopig en in oktober definitief.

Data update 'Deelnamepercentage' PO
Feb
2
1:30 pm13:30

Data update 'Deelnamepercentage' PO

Dataverversing van de indicator 'Deelnamepercentage' voor het primair onderwijs. Deze indicator toont voor het samenwerkingsverband het percentage leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs gaat, ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van het samenwerkingsverband is gebaseerd.

Data update 'Aantal leerlingen'
Feb
2
1:30 pm13:30

Data update 'Aantal leerlingen'

Dataverversing van de indicator 'Aantal leerlingen'. Deze indicator toont de omvang van de verschillende onderwijssoorten binnen het samenwerkingsverband op 1 oktober. 

Data update 'Leerlingen in apc-gebieden'
Feb
2
2:00 pm14:00

Data update 'Leerlingen in apc-gebieden'

Dataverversing van de indicator 'Leerlingen in apc-gebieden'. Deze indicator toont het percentage leerlingen dat woont in een armoedeprobleemcumulatiegebied. Het geeft zicht op het aantal achterstandsleerlingen binnen het samenwerkingsverband. 

Data update 'Deelnamepercentage' VO
Feb
2
2:00 pm14:00

Data update 'Deelnamepercentage' VO

Dataverversing van de indicator 'Deelnamepercentage' voor het voortgezet onderwijs. Deze indicator toont voor het samenwerkingsverband het percentage leerlingen dat gebruik maakt van het praktijkonderwijs (pro), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het voorgezet speciaal onderwijs (vso), ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging van het samenwerkingsverband is gebaseerd.

Data update 'Oordeel Inspectie'
Feb
9
1:00 pm13:00

Data update 'Oordeel Inspectie'

Update van de indicator 'Oordeel Inspectie'. Deze indicator toont het percentage scholen binnen het samenwerkingsverband dat een basisarrangement, aangepast- zwak arrangement of aangepast-zeer zwak arrangement heeft gekregen van de Inspectie van het onderwijs

Data update 'Verplaatsingen'
Feb
9
1:30 pm13:30

Data update 'Verplaatsingen'

Dataverversing van de indicator 'Verplaatsingen naar mijn scholen' en 'Verplaatsingen vanaf mijn scholen' voor zowel PO als VO. De indicator toont per onderwijssoort het percentage leerlingen dat ten opzichte van vorig schooljaar van school is veranderd maar binnen het PO of VO is gebleven. 

Data update 'Leerlingen cluster 1 en 2'
Feb
9
1:30 pm13:30

Data update 'Leerlingen cluster 1 en 2'

Dataverversing van de indicator 'Percentage leerlingen cluster 1 en 2'. Deze indicator toont het percentage leerlingen dat woont in de regio van het samenwerkingsverband en is ingeschreven bij een instelling voor cluster 1 of 2 onderwijs.


Actie: start invullen Geschillen
Jul
17
12:00 pm12:00

Actie: start invullen Geschillen

De decentrale indicator 'Geschillen' staat open om ingevuld te worden. In deze indicator wordt, het aantal klachten, bezwaarschriften, beroepsprocedures en geschillen waar het samenwerkingsverband in het voorgaande schooljaar mee te maken kreeg, getoond. Zoals voor alle decentrale indicatoren geldt; des te meer informatie wordt gedeeld, des te meer informatie kan worden getoond en landelijk vergeleken. 

Data update 'Oordeel Inspectie'
Jul
13
11:00 am11:00

Data update 'Oordeel Inspectie'

Update van de indicator 'Oordeel Inspectie'. Deze indicator toont het percentage scholen binnen het samenwerkingsverband dat een basisarrangement, aangepast- zwak arrangement of aangepast-zeer zwak arrangement heeft gekregen van de Inspectie van het onderwijs.

Actie: start invullen TLV
Jun
19
12:00 pm12:00

Actie: start invullen TLV

De decentrale indicator TLV staat vanaf nu 'open' om ingevuld te worden. Het vullen van deze indicator is van belang voor uzelf en de andere samenwerkingsverbanden. Het biedt dan de meest waardevolle informatie om vergeleken te worden. De indicator geeft het verschil aan van de totaal aantal aangevraagde TLV's en hoeveel daarvan zijn toegekend of afgewezen.  

Data update 'Instroom vanuit PO'
Jun
2
2:00 pm14:00

Data update 'Instroom vanuit PO'

Dataverversing van de VO indicator 'Instroom vanuit het primair onderwijs'. Deze indicator toont het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit het primair onderwijs, naar onderwijssoort in het primair onderwijs. Bij aantallen kleiner dan vijf worden de gegevens niet getoond.  

Data update 'Uitstroom'
Jun
2
2:00 pm14:00

Data update 'Uitstroom'

Dataverversing van de indicatoren betreffende uitstroom. De indicator voor het primair onderwijs toont het percentage leerlingen dat van het samenwerkingsverband uitstroomt naar het vmbo/havo/vwo, pro of vso. Bij aantallen kleiner dan vijf is het percentage gemaskeerd. 

De indicator voor het voortgezet onderwijs toont het percentage leerlingen dat uitstroomt naar het mbo/hbo/wo.

Data update van de 1 februari tellingen
Apr
28
1:00 pm13:00

Data update van de 1 februari tellingen

De indicator 'Peildatum 1 februari' is ververst met de laatste data. Deze indicator toont het verschil aan tussen het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven op het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) in een samenwerkingsverband ten opzichte van 1 oktober daarvoor.

Data update 'Gewichtenleerlingen'
Feb
10
1:30 pm13:30

Data update 'Gewichtenleerlingen'

Dataverversing van de indicator 'Gewichtenleerlingen' voor het primair onderwijs (PO). Deze indicator toont het percentage gewichtenleerlingen binnen het samenwerkingsverband en in landelijk vergelijk.  De gegevens zijn in januari voorlopig en in oktober definitief.

Data update 'Oordeel Inspectie'
Feb
8
1:00 pm13:00

Data update 'Oordeel Inspectie'

Update van de indicator 'Oordeel Inspectie'. Deze indicator toont het percentage scholen binnen het samenwerkingsverband dat een basisarrangement, aangepast- zwak arrangement of aangepast-zeer zwak arrangement heeft gekregen van de Inspectie van het onderwijs