Data update 'Instroom vanuit PO'

Dataverversing van de VO indicator 'Instroom vanuit het primair onderwijs'. Deze indicator toont het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit het primair onderwijs, naar onderwijssoort in het primair onderwijs. Bij aantallen kleiner dan vijf worden de gegevens niet getoond.