Back to All Events

Data update 'Uitstroom'

Dataverversing van de indicatoren betreffende uitstroom. De indicator voor het primair onderwijs toont het percentage leerlingen dat van het samenwerkingsverband uitstroomt naar het vmbo/havo/vwo, pro of vso. Bij aantallen kleiner dan vijf is het percentage gemaskeerd. 

De indicator voor het voortgezet onderwijs toont het percentage leerlingen dat uitstroomt naar het mbo/hbo/wo.