Data update 'Uitstroom'

Dataverversing van de indicatoren betreffende uitstroom. De indicator voor het primair onderwijs toont het percentage leerlingen dat van het samenwerkingsverband uitstroomt naar het vmbo/havo/vwo, pro of vso. Bij aantallen kleiner dan vijf is het percentage gemaskeerd. 

De indicator voor het voortgezet onderwijs toont het percentage leerlingen dat uitstroomt naar het mbo/hbo/wo.