Back to All Events

Data update 'Verplaatsingen'

Dataverversing van de indicator 'Verplaatsingen naar mijn scholen' en 'Verplaatsingen vanaf mijn scholen' voor zowel PO als VO. De indicator toont per onderwijssoort het percentage leerlingen dat ten opzichte van vorig schooljaar van school is veranderd maar binnen het PO of VO is gebleven. 

Earlier Event: February 9
Data update 'Oordeel Inspectie'
Later Event: February 9
Data update 'Leerlingen cluster 1 en 2'