Data update 'Verplaatsingen'

Dataverversing van de indicator 'Verplaatsingen naar mijn scholen' en 'Verplaatsingen vanaf mijn scholen' voor zowel PO als VO. De indicator toont per onderwijssoort het percentage leerlingen dat ten opzichte van vorig schooljaar van school is veranderd maar binnen het PO of VO is gebleven.