Bijeenkomst: 'Nice to tell'

Transparantie en maatschappelijke impact zijn voorwaarden voor het goed functioneren van het passend onderwijs. Cijfers en jaarverslagen zijn hiervoor de instrumenten om het verhaal van uw regio te vertellen. Want achter elk cijfer schuilt een visie, een aanpak en een verhaal van direct betrokkenen. Maar hoe vertelt u nu het verhaal van uw regio aan de diverse belanghebbenden? Daarover gaat deze bijeenkomst, het tellen en vertellen van het functioneren van het passend onderwijs in uw regio.