Automatische doorlevering rapport Sociale Veiligheid
May
31
1:30 PM13:30

Automatische doorlevering rapport Sociale Veiligheid

Heeft u in het ManagementVenster toestemming gegeven voor doorlevering van het rapport Sociale Veiligheid aan de inspectie? Op 1 juni, 1 juli of 1 augustus leveren we dit automatisch door.

Heeft u nog geen akkoord gegeven voor de doorlevering? Het rapport staat na afname van de enquête voor leerlingtevredenheid voor u klaar in het ManagementVenster. U hoeft alleen nog akkoord te geven.

View Event →
Schoolgids samenstellen
May
21
1:00 PM13:00

Schoolgids samenstellen

Start op tijd met het samenstellen van de Vensters schoolgids. Na het vullen van alle gegevens is het samenstellen van de schoolgids heel eenvoudig. 

Iets meer houvast nodig over deze nieuwe module van Vensters? In onderstaand document staat in welke module u welke actie uitvoert. Volgt u deze route, dan stelt u eenvoudig en snel de schoolgids samen.

Download hier de snelste route

View Event →
Doorstroomindicatoren 2017-2018 publiceren
May
8
1:30 PM13:30

Doorstroomindicatoren 2017-2018 publiceren

De doorstroomgegevens met de definitieve schooladviezen en de plaatsingen in het onderwijs, zijn naar verwachting begin mei beschikbaar.

Controleer de volgende indicatoren: Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs en Plaats in het vervolgonderwijs na drie jaar.  Zie ook het school- en bestuursrapport Doorstroom naar voortgezet onderwijs.

View Event →
Einde onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid 2018-2019 in zicht
Apr
30
10:00 AM10:00

Einde onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid 2018-2019 in zicht

Op 30 april sluit de afnameperiode 2018-2019. Na deze datum kunt u geen tevredenheidsonderzoek meer afnemen. U heeft tot 15 mei de tijd om de door uw leverancier afgenomen enquête te accepteren en te publiceren op uw schoolpagina.

Wilt u meer informatie over de tevredenheidsonderzoeken? Of bent u op zoek naar de handleidingen bij de onderzoeken? Kijk dan bij de ondersteuningsdocumenten.

View Event →
Controleer Decentrale indicatoren
Mar
20
10:00 AM10:00

Controleer Decentrale indicatoren

Controleer of uw gegevens actueel zijn. Het is raadzaam dit vaker te doen, maar controleer in het voorjaar in ieder geval de volgende indicatoren: Sociale opbrengsten, Ouders en school, Schoolondersteuningsprofiel, Schoolklimaat en veiligheid, Tussentijdse resultaten en Kwaliteitszorg.

View Event →
Controleer Centrale indicatoren
Jan
14
10:00 AM10:00

Controleer Centrale indicatoren

Centrale indicatoren vullen wij automatisch aan. Er zijn in januari nieuwe gegevens beschikbaar. Werk daarom de volgende indicatoren bij: Algemene gegevens school (de centrale gegevens), Aantal leerlingen, Voedingsgebied, Overstappers, Waardering inspectie en Financiën. 
Zie ook het schoolrapport Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom en de bestuursrapporten Aantal leerlingen, Marktaandeel en Financiën.

View Event →
Verwerk uitkomsten tevredenheids- onderzoeken
Nov
19
10:00 AM10:00

Verwerk uitkomsten tevredenheids- onderzoeken

Vanaf het moment dat u het onderzoek heeft afgerond kunt u de uitkomsten verwerken. Dat doet u in drie stappen (afhankelijk van welke onderzoeken u heeft uitgevoerd).

Publiceer het Leerlingtevredenheidsonderzoek via de indicator Leerlingtevredenheid. Publiceer het Oudertevredenheidsonderzoek via de indicator Oudertevredenheid.
Geef akkoord voor het doorleveren van het rapport Sociale veiligheid aan de inspectie. Het rapport staat na publicatie van de indicator Leerlingtevredenheid voor u klaar in het ManagementVenster. Daar staan ook de resultaten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek.

View Event →
Start onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid
Nov
1
10:30 AM10:30

Start onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid

Vanaf 1 november kunt u de tevredenheidsonderzoeken afnemen voor 2018-2019. De afnameperiode loopt van 1 november 2018 tot en met 30 april 2019. Een handig ezelsbruggetje voor deze periode: tussen de herfstvakantie en de meivakantie!

U neemt het onderzoek af via een vaste leverancier of direct via Vensters. De beschikbare onderzoeken zijn voor leerling-, ouder en medewerkertevredenheid. 

Sociale veiligheid wordt ook gemeten met de enquête voor leerlingen. Klik hier voor meer informatie.

View Event →
Controleer Decentrale indicatoren
Sep
4
10:00 AM10:00

Controleer Decentrale indicatoren

Zijn uw gegevens nog actueel? Het is raadzaam dit vaker te doen, maar controleer in het najaar in ieder geval de volgende indicatoren: Algemene gegevens school, Profiel van de school, Organisatie van het onderwijs, Schooltijden en opvang, Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie.

View Event →
Telefonisch spreekuur Vensters
Jun
28
12:30 PM12:30

Telefonisch spreekuur Vensters

Bel ons met uw vraag over de Vensters schoolgids of Mijn Scholen op de kaart. Zorg dat u bent ingelogd, dan kunnen we u meteen door het programma heen helpen. We zitten van 12:30 - 15:30 uur klaar om u gebruikersvragen te beantwoorden.

Telefoonnummer:  030 – 31 00 933  (geef aan dat u belt voor het spreekuur)

View Event →
Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON
Jul
21
8:00 PM20:00

Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON

U dient uw eindtoetsresultaten uiterlijk twee weken na de uitslag uit te wisselen met BRON. De uiterste datum waarop dat kan is 21 juli om 20.00 uur.

Als een leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet u het schooladvies heroverwegen. Als u hierna het schooladvies naar boven toe bijstelt, dan moet u dit ook registreren in uw leerlingenadministratiesysteem en uitwisselen met BRON. Let erop dat u bij het registreren van een herzien advies het oorspronkelijke advies niet overschrijft. Het is namelijk geen correctie van het oorspronkelijke schooladvies, maar een nieuw gegeven.

View Event →
Controlerapportage voorlopige uitslag eindtoets in ManagementVenster
Jun
19
2:30 AM02:30

Controlerapportage voorlopige uitslag eindtoets in ManagementVenster

De controlerapportage Voorlopige resultaten eindtoets is voor u beschikbaar in het ManagementVenster in mijn.vensters.nl. In deze rapportage kunt u uw eindtoetsresultaten controleren op juistheid.

  • Kloppen uw resultaten niet, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON.
  • Kloppen uw resultaten, dan kunt u uw voorlopige eindtoetsresultaten publiceren en heeft u vóór de zomervakantie uw eindtoetsscore online op Scholen op de kaart.
View Event →