Gebruikers opschonen
Sep
1
2:00 am02:00

Gebruikers opschonen

Controleer in mijn.vensters.nl de gebruikers voor uw school/bestuur en verwijder accounts van personeel dat niet langer in dienst is.


Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON
Jul
21
8:00 pm20:00

Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON

U dient uw eindtoetsresultaten uiterlijk twee weken na de uitslag uit te wisselen met BRON. De uiterste datum waarop dat kan is 21 juli om 20.00 uur.

Als een leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet u het schooladvies heroverwegen. Als u hierna het schooladvies naar boven toe bijstelt, dan moet u dit ook registreren in uw leerlingenadministratiesysteem en uitwisselen met BRON. Let erop dat u bij het registreren van een herzien advies het oorspronkelijke advies niet overschrijft. Het is namelijk geen correctie van het oorspronkelijke schooladvies, maar een nieuw gegeven.

Controlerapportage voorlopige uitslag eindtoets in ManagementVenster
Jun
19
2:30 am02:30

Controlerapportage voorlopige uitslag eindtoets in ManagementVenster

De controlerapportage Voorlopige resultaten eindtoets is voor u beschikbaar in het ManagementVenster in mijn.vensters.nl. In deze rapportage kunt u uw eindtoetsresultaten controleren op juistheid.

  • Kloppen uw resultaten niet, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON.
  • Kloppen uw resultaten, dan kunt u uw voorlopige eindtoetsresultaten publiceren en heeft u vóór de zomervakantie uw eindtoetsscore online op Scholen op de kaart.
Eindtoetsscores uitwisselen met BRON
May
30
1:00 am01:00

Eindtoetsscores uitwisselen met BRON

Wanneer u uiterlijk 30 mei uw eindtoetsscores met BRON uitwisselt, dan komen uw eindtoetsresultaten naar verwachting op maandag 19 juni in mijn.vensters.nl voor u beschikbaar om tussentijds te controleren op juistheid.

•            Blijken uw resultaten dan nog niet te kloppen, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON.

•            Worden uw resultaten al wel juist weergegeven, dan kunt u uw voorlopige eindtoetsresultaten publiceren en heeft u vóór de zomervakantie uw eindtoetsscore online op Scholen op de kaart.

Indien u hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij u om uw eindtoetsgegevens na ontvangst van uw eindtoetsleverancier uiterlijk 30 mei uit te wisselen met BRON.

Publiceer decentrale indicatoren
Apr
30
1:00 am01:00

Publiceer decentrale indicatoren

Decentrale indicatoren past u alleen aan wanneer hier wijzigingen in zijn. Controleer de volgende indicatoren en publiceer indien nodig opnieuw: Tussentijdse resultaten, Sociale opbrengsten, Leerlingtevredenheid, Ouders en school, Schoolondersteuningsprofiel, Schoolklimaat en veiligheid.