Automatische doorlevering rapport Sociale Veiligheid
May
31
1:30 PM13:30

Automatische doorlevering rapport Sociale Veiligheid

Heeft u in het ManagementVenster toestemming gegeven voor doorlevering van het rapport Sociale Veiligheid aan de inspectie? Op 1 juni, 1 juli of 1 augustus leveren we dit automatisch door.

Heeft u nog geen akkoord gegeven voor de doorlevering? Het rapport staat na afname van de enquête voor leerlingtevredenheid voor u klaar in het ManagementVenster. U hoeft alleen nog akkoord te geven.

View Event →

Nieuw in Vensters: Schoolgids samenstellen
May
21
1:00 PM13:00

Nieuw in Vensters: Schoolgids samenstellen

Start op tijd met het samenstellen van de Vensters schoolgids. Na het vullen van alle gegevens is het samenstellen van de schoolgids heel eenvoudig. 

Iets meer houvast nodig over deze nieuwe module van Vensters? In onderstaand document staat in welke module u welke actie uitvoert. Volgt u deze route, dan stelt u eenvoudig en snel de schoolgids samen.

Download hier de snelste route

View Event →
Doorstroomindicatoren 2016-2017 publiceren
May
14
1:30 PM13:30

Doorstroomindicatoren 2016-2017 publiceren

De doorstroomgegevens met de definitieve schooladviezen en de plaatsingen in het onderwijs, zijn naar verwachting begin mei beschikbaar.

Controleer de volgende indicatoren: Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs en Plaats in het vervolgonderwijs na drie jaar.  Zie ook het school- en bestuursrapport Doorstroom naar voortgezet onderwijs.

View Event →
Controleer Centrale indicatoren
Jan
9
10:00 PM22:00

Controleer Centrale indicatoren

Centrale indicatoren vullen wij automatisch aan. Er zijn in januari nieuwe gegevens beschikbaar. Werk daarom de volgende indicatoren bij: Algemene gegevens school (de centrale gegevens), Aantal leerlingen, Voedingsgebied, Overstappers, Waardering inspectie en Financiën. 
Zie ook het schoolrapport Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom en de bestuursrapporten Aantal leerlingen, Marktaandeel en Financiën.

View Event →
Verwerk uitkomsten tevredenheids- onderzoeken
Nov
15
10:00 AM10:00

Verwerk uitkomsten tevredenheids- onderzoeken

Vanaf het moment dat u het onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid heeft afgerond, kunt u de uitkomsten verwerken.
Dat doet u in drie stappen, afhankelijk van welke onderzoeken u heeft uitgevoerd.
- Publiceer het Leerlingtevredenheidsonderzoek via de indicator Leerlingtevredenheid.
- Publiceer het Oudertevredenheidsonderzoek via de indicator Oudertevredenheid.
- Geef akkoord voor het doorleveren van het rapport Sociale veiligheid aan de inspectie. Het rapport staat na publicatie van de indicator Leerlingtevredenheid voor u klaar in het ManagementVenster.

View Event →
Start onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid
Nov
1
10:30 AM10:30

Start onderzoek Ouder- en/of Leerlingtevredenheid

Enquête(s) via Vensters: naar verwachting begin januari 2018 beschikbaar
Deze zomer zijn we achter de schermen druk bezig geweest met het overzetten van de Vensters vragenlijsten naar een nieuwe enquêteomgeving. Het uitgangspunt daarbij is dat we scholen graag de gebruikerservaring willen geven die ze van ons gewend zijn. Helaas kunnen wij de benodigde werkzaamheden niet voor 1 november afronden. Wij berichten hier verder over in onze nieuwsbrief en hier op de website.

Enquête(s) af via een aangesloten leverancier: de afnameperiode wijzigt niet
De afnameperiode blijft ongewijzigd en loopt van 1 november 2017 tot en met 30 april 2018. De resultaten kunt u tot en met 15 mei 2018 versturen naar Vensters. 

Sociale veiligheid wordt ook gemeten met de enquête voor leerlingen. Klik hier voor meer informatie.

View Event →
Controleer Decentrale indicatoren
Sep
5
10:00 AM10:00

Controleer Decentrale indicatoren

Controleer of uw gegevens actueel zijn. Het is raadzaam dit vaker te doen, maar controleer in het najaar in ieder geval de volgende indicatoren: Algemene gegevens school, Profiel van de school, Organisatie van het onderwijs, Schooltijden en opvang, Onderwijstijd en Voor- en vroegschoolse educatie.

View Event →
Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON
Jul
21
8:00 PM20:00

Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON

U dient uw eindtoetsresultaten uiterlijk twee weken na de uitslag uit te wisselen met BRON. De uiterste datum waarop dat kan is 21 juli om 20.00 uur.

Als een leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet u het schooladvies heroverwegen. Als u hierna het schooladvies naar boven toe bijstelt, dan moet u dit ook registreren in uw leerlingenadministratiesysteem en uitwisselen met BRON. Let erop dat u bij het registreren van een herzien advies het oorspronkelijke advies niet overschrijft. Het is namelijk geen correctie van het oorspronkelijke schooladvies, maar een nieuw gegeven.

View Event →
Controlerapportage voorlopige uitslag eindtoets in ManagementVenster
Jun
19
2:30 AM02:30

Controlerapportage voorlopige uitslag eindtoets in ManagementVenster

De controlerapportage Voorlopige resultaten eindtoets is voor u beschikbaar in het ManagementVenster in mijn.vensters.nl. In deze rapportage kunt u uw eindtoetsresultaten controleren op juistheid.

  • Kloppen uw resultaten niet, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON.
  • Kloppen uw resultaten, dan kunt u uw voorlopige eindtoetsresultaten publiceren en heeft u vóór de zomervakantie uw eindtoetsscore online op Scholen op de kaart.
View Event →
Eindtoetsscores uitwisselen met BRON
May
30
1:00 AM01:00

Eindtoetsscores uitwisselen met BRON

Wanneer u uiterlijk 30 mei uw eindtoetsscores met BRON uitwisselt, dan komen uw eindtoetsresultaten naar verwachting op maandag 19 juni in mijn.vensters.nl voor u beschikbaar om tussentijds te controleren op juistheid.

•            Blijken uw resultaten dan nog niet te kloppen, dan heeft u tot 21 juli 20.00 uur om de eindtoetsresultaten opnieuw uit te wisselen met BRON.

•            Worden uw resultaten al wel juist weergegeven, dan kunt u uw voorlopige eindtoetsresultaten publiceren en heeft u vóór de zomervakantie uw eindtoetsscore online op Scholen op de kaart.

Indien u hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij u om uw eindtoetsgegevens na ontvangst van uw eindtoetsleverancier uiterlijk 30 mei uit te wisselen met BRON.

View Event →