Back to All Events

Publiceer decentrale indicatoren

Decentrale indicatoren past u alleen aan wanneer hier wijzigingen in zijn. Controleer de volgende indicatoren en publiceer indien nodig opnieuw: Tussentijdse resultaten, Sociale opbrengsten, Leerlingtevredenheid, Ouders en school, Schoolondersteuningsprofiel, Schoolklimaat en veiligheid.