Back to All Events

Eindtoetsscores en herziene schooladviezen uitwisselen met BRON

U dient uw eindtoetsresultaten uiterlijk twee weken na de uitslag uit te wisselen met BRON. De uiterste datum waarop dat kan is 21 juli om 20.00 uur.

Als een leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet u het schooladvies heroverwegen. Als u hierna het schooladvies naar boven toe bijstelt, dan moet u dit ook registreren in uw leerlingenadministratiesysteem en uitwisselen met BRON. Let erop dat u bij het registreren van een herzien advies het oorspronkelijke advies niet overschrijft. Het is namelijk geen correctie van het oorspronkelijke schooladvies, maar een nieuw gegeven.