Back to All Events

Rapport voorlopige eindtoetsresultaten controleren

Heeft u tijdig de eindtoetsscores uitgewisseld met BRON? Dan vindt u in het ManagementVenster het rapport Controle voorlopige resultaten eindtoets. Dit is naar verwachting eind juni beschikbaar.

Controleer uw resultaten en publiceer de indicator Resultaten eindtoets nog voor de zomervakantie.

Klik hier voor meer informatie.