Workshop De Datateam® methode tijdens het VO-congres
Mar
29
10:00 AM10:00

Workshop De Datateam® methode tijdens het VO-congres

Tijdens het VO-congres op 29 maart aanstaande organiseert Vensters een workshop over op welke manier schoolleiders data in kunnen zetten voor onderwijsverbetering. Bijvoorbeeld hoe kan uw school belangrijke onderwijsproblemen op een effectieve manier oplossen? 

Meer informatie
Meer informatie over deze en andere workshops alsmede en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website van de VO-raad (workshopnummer 30). 

View Event →
Nieuwe gegevens beschikbaar
Jan
9
8:00 AM08:00

Nieuwe gegevens beschikbaar

Er zijn nieuwe gegevens beschikbaar. Werk de volgende indicatoren bij: Algemene gegevens school (de centrale gegevens), Aantal leerlingen, Profiel- en sectorkeuze, Marktaandeel en voedingsgebied, Slaagpercentage, Examencijfers, Doorstroom binnen de school, Ziekteverzuim (indicator Personeel), Behaalde diploma’s en certificaten (pro), Uitstroom leerlingen (pro), Bestendigheid uitstroom leerlingen (pro).

Hoe doe ik dat?

- log in op Vensters;

- controleer de gegevens (zie preview);

- actualiseer de toelichting;

- publiceer de indicatoren.

 

View Event →
Start enquêteperiode '17-'18
Nov
1
8:00 AM08:00

Start enquêteperiode '17-'18

Enquêteperiode loopt t/m 30 april 2018

Vandaag start de enquêteperiode
‘17-’18. De afnameperiode loopt tot en met
30 april. U kunt de volgende onderzoeken
afnemen: Leerlingtevredenheid (inclusief
Schoolklimaat en veiligheid) en Oudertevredenheid.
Het is mogelijk om tijdens de
afnameperiode de tevredenheidsgegevens
direct te publiceren wanneer u de enquêtes
afgenomen en verwerkt heeft.

View Event →
Decentrale indicatoren bijwerken
Sep
4
8:00 AM08:00

Decentrale indicatoren bijwerken

U kunt uw gegevens actualiseren. Werk de
volgende indicatoren bij: Algemene gegevens
school
(de decentrale gegevens), Open dagen,
Profiel van de school, Tevredenheid leerlingen,
Tevredenheid ouders, Schoolklimaat en veiligheid,
Schoolplan, Schoolondersteuningsprofiel,
Scholing personeel praktijkonderwijs,
Schoolkosten.

Hoe doe ik dat?
- log in op Vensters;
- controleer de gegevens en wijzig deze indien nodig;
- actualiseer de toelichting;
- publiceer de indicatoren.

View Event →
Periodieke update Vensters
Mar
23
3:27 PM15:27

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia.

Er zijn deze release geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd.

View Event →
Periodieke update Vensters
Feb
23
9:30 AM09:30

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia).

Automatische publicatie

 • De PrO-indicatoren zijn automatisch gepubliceerd.

ManagementVenster

 • Het schoolrapport "Examenresultaten" kan nu worden opgevraagd voor voorgaande schooljaren .
 • De nieuwe huisstijl is toegepast op de MV-schoolrapporten "Examenresultaten (Interactief)" en "Interne doorstroom" (school)
 • De logo's van de MV-rapporten zijn voorzien van de nieuwe Vensterskleuren

 Scholen op de kaart

 • De indicator "Scholing personeel" is omgezet naar "Scholing personeel praktijkonderwijs"
 • De volgorde van de secties in de indicator "Bevoegd gegeven lessen" is aangepast
 • Scholen kunnen nu in de tevredenheidsindicatoren zelf de betrouwbaarheidsrapportages van voorgaande jaren opvragen (vanaf 2015-2016)
 • Het onderwijsconcept van een school kan door de school zelf worden aangepast
 • Onderwijstype, onderwijsconcept en denominatie worden op een andere manier weergegeven op Scholenopdekaart.nl

 

View Event →
Periodieke update Vensters
Jan
30
9:00 AM09:00

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia).

Automatische publicatie
Onderstaande indicatoren zijn eind december geactualiseerd en worden deze update automatisch gepubliceerd. U kunt uw toelichtingen op elk gewenst moment alsnog toevoegen.

 • Algemene gegevens school (de centrale gegevens)
 • Aantal leerlingen
 • Profiel- en sectorkeuze
 • Marktaandeel en voedingsgebied
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers
 • Schooladvies en plaatsing
 • Doorstroom binnen de school
 • Ziekteverzuim (indicator Personeel).
 • Behaalde diploma’s en certificaten (PrO)
 • Uitstroom leerlingen (PrO)
 • Bestendiging uitstroom leerlingen (PrO)


Nieuwe gegevens Mijn Scholen op de kaart

ManagementVensterrapportages

 

View Event →
Betrouwbaarheidsrespons tevredenheidsonderzoek beschikbaar
Jan
22
9:00 AM09:00

Betrouwbaarheidsrespons tevredenheidsonderzoek beschikbaar

Vanaf half januari is het mogelijk om bij de indicatoren Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders in Mijn Scholen op de kaart (achter inlog Vensters) een betrouwbaarheidstabel te zien. U kunt hier, tijdens de afname van tevredenheidsonderzoek, de registratie van het aantal respondenten inzien. Ook ziet u gelijk of u voldoende respons heeft voor een betrouwbaar onderzoek.  

View Event →