Periodieke update Vensters
Mar
23
3:27 pm15:27

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia.

Er zijn deze release geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd.

Periodieke update Vensters
Feb
23
9:30 am09:30

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia).

Automatische publicatie

 • De PrO-indicatoren zijn automatisch gepubliceerd.

ManagementVenster

 • Het schoolrapport "Examenresultaten" kan nu worden opgevraagd voor voorgaande schooljaren .
 • De nieuwe huisstijl is toegepast op de MV-schoolrapporten "Examenresultaten (Interactief)" en "Interne doorstroom" (school)
 • De logo's van de MV-rapporten zijn voorzien van de nieuwe Vensterskleuren

 Scholen op de kaart

 • De indicator "Scholing personeel" is omgezet naar "Scholing personeel praktijkonderwijs"
 • De volgorde van de secties in de indicator "Bevoegd gegeven lessen" is aangepast
 • Scholen kunnen nu in de tevredenheidsindicatoren zelf de betrouwbaarheidsrapportages van voorgaande jaren opvragen (vanaf 2015-2016)
 • Het onderwijsconcept van een school kan door de school zelf worden aangepast
 • Onderwijstype, onderwijsconcept en denominatie worden op een andere manier weergegeven op Scholenopdekaart.nl

 

Periodieke update Vensters
Jan
30
9:00 am09:00

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia).

Automatische publicatie
Onderstaande indicatoren zijn eind december geactualiseerd en worden deze update automatisch gepubliceerd. U kunt uw toelichtingen op elk gewenst moment alsnog toevoegen.

 • Algemene gegevens school (de centrale gegevens)
 • Aantal leerlingen
 • Profiel- en sectorkeuze
 • Marktaandeel en voedingsgebied
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers
 • Schooladvies en plaatsing
 • Doorstroom binnen de school
 • Ziekteverzuim (indicator Personeel).
 • Behaalde diploma’s en certificaten (PrO)
 • Uitstroom leerlingen (PrO)
 • Bestendiging uitstroom leerlingen (PrO)


Nieuwe gegevens Mijn Scholen op de kaart

ManagementVensterrapportages

 

Betrouwbaarheidsrespons tevredenheidsonderzoek beschikbaar
Jan
22
9:00 am09:00

Betrouwbaarheidsrespons tevredenheidsonderzoek beschikbaar

Vanaf half januari is het mogelijk om bij de indicatoren Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders in Mijn Scholen op de kaart (achter inlog Vensters) een betrouwbaarheidstabel te zien. U kunt hier, tijdens de afname van tevredenheidsonderzoek, de registratie van het aantal respondenten inzien. Ook ziet u gelijk of u voldoende respons heeft voor een betrouwbaar onderzoek.