Back to All Events

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia).

Automatische publicatie
Onderstaande indicatoren zijn eind december geactualiseerd en worden deze update automatisch gepubliceerd. U kunt uw toelichtingen op elk gewenst moment alsnog toevoegen.

 • Algemene gegevens school (de centrale gegevens)
 • Aantal leerlingen
 • Profiel- en sectorkeuze
 • Marktaandeel en voedingsgebied
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers
 • Schooladvies en plaatsing
 • Doorstroom binnen de school
 • Ziekteverzuim (indicator Personeel).
 • Behaalde diploma’s en certificaten (PrO)
 • Uitstroom leerlingen (PrO)
 • Bestendiging uitstroom leerlingen (PrO)


Nieuwe gegevens Mijn Scholen op de kaart

ManagementVensterrapportages