Back to All Events

Periodieke update Vensters

Dit is de periodieke update van Vensters. De meest actuele data, rapportages en functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle producten (Mijn Scholen op de kaart en ManagementVenster, Tevredenheidmeting, VO2020-scan en Zelfstandige gymnasia).

Automatische publicatie

  • De PrO-indicatoren zijn automatisch gepubliceerd.

ManagementVenster

  • Het schoolrapport "Examenresultaten" kan nu worden opgevraagd voor voorgaande schooljaren .
  • De nieuwe huisstijl is toegepast op de MV-schoolrapporten "Examenresultaten (Interactief)" en "Interne doorstroom" (school)
  • De logo's van de MV-rapporten zijn voorzien van de nieuwe Vensterskleuren

 Scholen op de kaart

  • De indicator "Scholing personeel" is omgezet naar "Scholing personeel praktijkonderwijs"
  • De volgorde van de secties in de indicator "Bevoegd gegeven lessen" is aangepast
  • Scholen kunnen nu in de tevredenheidsindicatoren zelf de betrouwbaarheidsrapportages van voorgaande jaren opvragen (vanaf 2015-2016)
  • Het onderwijsconcept van een school kan door de school zelf worden aangepast
  • Onderwijstype, onderwijsconcept en denominatie worden op een andere manier weergegeven op Scholenopdekaart.nl

 

Earlier Event: February 14
Start enquête tevredenheidsonderzoek VSO
Later Event: March 16
Nieuwe website Vensters.nl live