Back to All Events

Start enquêteperiode '17-'18

Enquêteperiode loopt t/m 30 april 2018

Vandaag start de enquêteperiode
‘17-’18. De afnameperiode loopt tot en met
30 april. U kunt de volgende onderzoeken
afnemen: Leerlingtevredenheid (inclusief
Schoolklimaat en veiligheid) en Oudertevredenheid.
Het is mogelijk om tijdens de
afnameperiode de tevredenheidsgegevens
direct te publiceren wanneer u de enquêtes
afgenomen en verwerkt heeft.

Later Event: November 9
Klankbordgroep Vensters VO