Presenteer uw school op Scholen op de kaart

Met Mijn Scholen op de kaart presenteert u uw gegevens uit Vensters op de website Scholen op de kaart. Sommige informatie in Vensters staat al voor u klaar om te publiceren. Deze informatie is afkomstig van DUO en de Inspectie. 

Van Vensters naar Scholen op de kaart

Gegevens die Vensters door DUO of Inspectie aangeleverd krijgt, worden automatisch geactualiseerd in Vensters. U kunt vervolgens een toelichting schrijven en het geheel publiceren op Scholen op de kaart. Publiceert u deze informatie niet zelf? Dan doet Vensters dit na twee maanden automatisch. Het moment waarop nieuwe gegevens geleverd worden vindt u in de Vensters jaarplanning.

Daarnaast zijn er vragen die u alleen zelf kunt invullen, bijhouden en publiceren. Ook hiervoor kunt u de jaarplanning gebruiken als geheugensteuntje.

Laat (potentiële) ouders en andere geïnteresseerden weten dat uw school op Scholen op de kaart staat. Gebruik hiervoor een van onderstaande websitebanners:

Informatie die al voor u klaarstaat in Vensters:   

 • Uw aantal leerlingen

 • Algemene gegevens van uw school

 • Voedingsgebied

 • Overstappers

 • Gemiddelde resultaat op de eindtoets

 • Schooladviezen en plaatsing in vervolgonderwijs

 • Plaats van de leerlingen in voortgezet onderwijs na drie jaar

 • Waardering door inspectie

 • Personeelskenmerken

 • Tussentijdse resultaten

Informatie die u zelf kunt toevoegen:

 • Profiel van uw school

 • Organisatie van het onderwijs

 • Voor- en vroegschoolse educatie

 • Onderwijstijd

 • Schooltijden en opvang

 • Ouders en school

 • Oudertevredenheid

 • Leerlingtevredenheid

 • Schoolklimaat en veiligheid

 • Schoolondersteuningsprofiel

 • Kwaliteitszorg

 • Sociale opbrengsten