Starten met Vensters PO

Een aantal van onze 26 scholen wilden afgelopen jaar aan de slag met Vensters PO. Omdat de ervaringen van een paar jaar eerder niet zo goed waren, was de aandacht voor Vensters erg verwaterd. Daar moest verandering in komen…

In 2019 werd ik benaderd door één van de schooldirecteuren: hij had een Vensters schoolgids gemaakt. En hij was enthousiast. In diezelfde periode waren er steeds meer ‘klachten’ van directeuren dat de schoolgids-teksten zo lang en saai waren. Terwijl er juist behoefte was (en is) aan aantrekkelijk profileringsmateriaal voor de scholen. Tijd voor onderzoek dus ... Ik ben daarom samen met een schooldirecteur naar een informatiebijeenkomst van Vensters gegaan.

Profilering wordt voor onze scholen steeds belangrijker. De werkdruk heeft echter veel invloed op de totstandkoming van deze profilering. Het uitgangspunt dat de schoolgids die Vensters PO biedt een goede basis vormt voor je wettelijke verplichting, helpt hierbij. Door de ‘verplichte’ schoolgids via Vensters PO te maken, heb je meer tijd/ruimte om je energie te richten op ECHT profileren.

Vensters schoolgids nieuws in de directie-agenda van Jong Leren

Vensters schoolgids nieuws in de directie-agenda van Jong Leren

 

Aan de slag

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst heb ik onze scholen geadviseerd meer te doen met Vensters. Dat bericht werd verschillend ontvangen. Een deel van de schooldirecteuren zag het als een moetje. Een ander deel zag het als een kans en was door goede ervaringen al begonnen om Vensters te vullen.

Mijn uitgangspunt als communicatie adviseur is om collega’s zoveel mogelijk te ontlasten. Ik probeer teksten en materialen zo veel mogelijk voor te bereiden. Zo kan de schooldirecteur zijn of haar energie steken in het aanvullen daarvan met schoolspecifieke informatie!

Hoe heb ik het aangepakt?

Na wat ‘inweek-momenten’ tijdens directie-overleggen, heb ik een gezamenlijke startbijeenkomst georganiseerd met een presentatie van Vensters.
Vooraf had ik een document met teksten & tips gemaakt. Bestaande (stichtings-brede) schoolgids-teksten heb ik hierin naast het format van Vensters PO gelegd. Deze teksten zijn eenvoudig aan te passen en/of uit te breiden. Ook heb ik tips en tekst-suggesties opgenomen met het oog op de vragen in Vensters.

De belangrijke momenten uit de planning van Vensters PO heb ik opgenomen in onze gezamenlijke directie-agenda. Ik deel de belangrijke nieuwtjes vanuit de Vensters nieuwsbrief via het directie-intranet. Voorzien van (herkenbare) plaatjes.

We zijn in februari gestart. Op dit moment nog te vroeg om iets over de resultaten te melden. De genoemde stappen heb ik in overleg met de beleidsadviseur Onderwijs invulling gegeven.

 
Elke Otten-Duncker.jpg

Elke Otten

Communicatie adviseur van Stichting Jong Leren in Heemstede

stuur een e-mail
website van de stichting