Sturen op kwaliteit

Jaren geleden maakte ik als ouder al gebruik van Scholen op de kaart door de gegevens van een aantal scholen in de omgeving te vergelijken. Ik denk niet dat het de uiteindelijke keuze heeft beïnvloed. Wel herinner ik mij dat de hoge tevredenheidsscores van leerlingen en ouders van desbetreffende scholen mij een geruststellend gevoel gaven.

praktijk.jpg
 

Zo start ik met de tevredenheidsonderzoeken

Scholen op de kaart roept inmiddels andere associaties op. Sinds een aantal jaren ben ik verantwoordelijk voor de tevredenheidsonderzoeken. Medio november begin ik hier mee. In overleg met de directeur voeg ik locatiespecifieke vragen toe. De roostermaker maakt een schema met daarop de klassen, lokalen en docenten. Na het aanmaken van de groepscodes worden de mentoren benaderd met het verzoek de vragenlijsten in hun klas af te nemen. Alle ouders worden via een persoonlijke mail uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

Als de tevredenheidsonderzoeken klaar zijn, begint voor mij het interessantste onderdeel, namelijk het analyseren van de gegevens. Waarbij twee vragen centraal staan:
1. zijn er opvallende positieve of negatieve scores?
2. hoe zijn de resultaten in vergelijking met vorig jaar?

Naast het jaaroverzicht van Vensters met deadlines voor de organisatie, is de nieuwsbrief van Vensters echt een waardevolle aanvulling.

Deze uitkomsten worden besproken met het locatiemanagementteam (LMT), zodat zij al dan niet gericht actie kunnen ondernemen. De teamleden ontvangen een samenvatting van de resultaten en het wordt als agendapunt meegenomen tijdens een van de teamvergaderingen.

MangementVenster heeft echt belangrijke sturingsinformatie

Dit schooljaar kreeg ik de kans om twee dagen mee te draaien op de Algemene Ondersteunende Dienst. Hierdoor weet ik dat Scholen op de kaart slechts één onderdeel is van Vensters. Als vervanger van de kwaliteitsmedewerker kreeg ik toegang tot het ManagementVenster. De eerste keer duizelt het van alle rapporten die er te vinden zijn.

Voor het sturen op kwaliteit is het belangrijk de data te analyseren. Examenresultaten en doorstroomgegevens zijn niet alleen van belang voor de inspectie, maar het zijn belangrijke informatiebronnen voor het handhaven of verbeteren van de onderwijskwaliteit. Scores op tevredenheid en sociale veiligheid vertellen iets over hoe leerlingen en ouders de sfeer op een locatie ervaren. Tot slot: prognoses over het aantal leerlingen zijn van essentieel belang voor het proces van de formatie.

Mede door het werken met Vensters ben ik meer te weten gekomen over de betekenis van getallen voor een organisatie.


Lijkt het u ook leuk om uw Vensters-ervaringen te delen met collega’s? Stuur dan een e-mail naar vensters@vo-raad.nl met als onderwerp ‘In de praktijk’.

Jopie N.jpg

Jopie Nieuwenhuyzen

Docent Dienstverlening en Producten Staffunctionaris Beheer en Kwaliteit

stuur een e-mail
bezoek de schoolpagina