Update Vensters december

Vensters PNG icon Vensters.png

Bijna elke maand vindt er een periodieke update plaats van Vensters. Op deze dag worden nieuwe data ingelezen in Mijn Scholen op de kaart, worden wellicht bepaalde indicatoren automatisch gepubliceerd en worden de producten Managementvenster, VO2020-scan, Tevredenheidsmeting en SHZG enquête geactualiseerd. Via dit nieuwsbericht houden wij u op de hoogte van de veranderingen. 

Mijn Scholen op de kaart geactualiseerd

Vlak voor de kerstvakantie is een aantal centrale indicatoren geactualiseerd. De geactualiseerde gegevens zijn zichtbaar in de preview van de betreffende indicator op mijn.vensters.nl, maar zijn nog niet gepubliceerd op Scholenopdekaart.nl. Om de oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk te informeren, adviseren wij u deze indicatoren toe te lichting en te publiceren. Lees verder om te zien welke indicatoren er geactualiseerd zijn. 27 en 28 januari worden deze indicatoren automatisch gepubliceerd.

De volgende indicatoren zijn geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2016-2017:

  • Algemene gegevens school (de centrale gegevens)
  • Aantal leerlingen
  • Aanbod

Marktaandeel en voedingsgebied De volgende indicatoren zijn geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2015-2016:

  • Doorstroom binnen de school
  • Behaalde diploma's en certificaten (indicator voor praktijkonderwijsscholen)
  • Uitstroom leerlingen (indicator voor praktijkonderwijsscholen)
  • Profiel- en sectorkeuze*
  • Slaagpercentage*
  • Examencijfers*

* De examengegevens van 2015-2016 worden in december opnieuw ingeladen. Vensters heeft de definitieve examengegevens van DUO opnieuw ontvangen. Mogelijk zijn er wijzigingen ten opzichte van de vorige levering van november.

De volgende indicator is geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2013-2014:

  • Bestendigheid uitstroom leerlingen (indicator voor praktijkonderwijsscholen)

ManagementVenster geactualiseerd

Een aantal rapporten in uw ManagementVenster is vlak voor de kerstvakantie geactualiseerd.  Zowel het school- als bestuursrapport Interne doorstroom bevat nu gegevens over schooljaar 2015-2016. Het bestuursrapport Marktaandeel bevat gegevens over schooljaar 2016-2017.

De definitieve examencijfers 2015-2016 zijn beschikbaar. U vindt de examencijfers in de schoolrapportages: Examenresultaten, Examenresultaten (interactief), Examenresultaten vergelijking en Rekentoets. Daarnaast in de bestuursrapportages Examenresultaten, Examenresultaten (interactief) en Slaagpercentage scholen vergelijking.

Uitzondering
De data in het ManagementVensterrapport Financiën zijn eind november geactualiseerd. In december zijn hier de landelijke benchmarks van 2015 aan toegevoegd.