Nieuw rapport Doorstroom naar vervolgonderwijs

Vensters Icon_App Vensters (2).png

U kunt nu het bestuursrapport Doorstroom naar het vervolgonderwijs downloaden in het ManagementVenster. In dit rapport wordt per onderwijssoort weergegeven naar welke sector de leerlingen van de scholen binnen uw bestuur uitgestroomd zijn.
U vindt in dit rapport tevens het landelijk gemiddelde. Het rapport is ook voor historische jaren te downloaden.

doorstroom.png