ProZo! in Vensters

Vensters Icon_App Vensters (2).png

 

Scholen met praktijkonderwijs beschikken sinds kort in Vensters over de indicatoren Tevredenheid leerlingen ProZO! en Tevredenheid ouders ProZO! Heeft u in ’16-’17 de ProZO!-enquête afgenomen? Dan kunt u de resultaten vanaf nu publiceren naar Scholen op de kaart.
 

Let op: 

1. Heeft u de indicator Tevredenheid leerlingen of Tevredenheid ouders reedsgepubliceerd? Dan dient u deze te depubliceren voordat u de ProZO!-indicator(en) publiceert. Ga hiervoor binnen de module Mijn scholen op de kaart naar de betreffende indicator en kies rechts in het scherm voor depubliceren.

depubliceer.jpg


2. U kunt ook uw ProZO!-enquêtes vanaf ’17-’18 in beeld brengen via Vensters. Neem de  vragenlijsten dan af in de periode 1 november ’17 tot en met 30 april ’18 via ProZO! (dezelfde periode als de overige scholen in het voortgezet onderwijs).

3. Het schrijven van een toelichting is belangrijk voor ouders en maakt net dat verschil tussen uw school en andere scholen. Kiest u er voor om geen toelichting te schrijven? Kies dan bij Toelichting voor:  Nee, een toelichting is niet nodig, om onduidelijkheden te voorkomen.

toelichting.JPG

Ontwikkelingen
Er vinden nog een aantal ontwikkelingen plaats. We houden u op de hoogte in de nieuwsbrief.
•    Er wordt in oktober een melding in de vergelijkingspagina van Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders toegevoegd. Voor scholen die de indicator Tevredenheid leerlingen ProZO! en/of Tevredenheid ouders ProZO! hebben gepubliceerd wordt de bezoeker van Scholen op de kaart doorverwezen naar de schoolpagina van de gepubliceerde indicator. 
•    Ook worden de ProZO!-gegevens nog toegevoegd aan het bestuursrapport Tevredenheid leerlingen in het ManagementVenster. Op die manier kunt u de resultaten van de verschillende scholen binnen uw bestuur vergelijken. Deze functie in het bestuursrapport is naar verwachting in november beschikbaar.


Monitoring sociale veiligheid
Vensters en het Platform Praktijkonderwijs werken eraan om de resultaten van ’17-’18 op de ProZO!-vragen over sociale veiligheid ook te visualiseren in Vensters in de indicator Schoolklimaat en veiligheid. Voor het centraal aanleveren van de data van deze monitor aan de inspectie kunt u in de toekomst gebruik maken van de levermodule in Vensters. Platform Praktijkonderwijs, de inspectie en Vensters zijn in gesprek over deze functionaliteit. Meer informatie hierover volgt.