Vensters-enquêtes vanaf 8 januari beschikbaar

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

In tegenstelling tot vorig jaar is de Vensters-enquêtetool voor het meten van Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders dit jaar vanaf 8 januari 2018 beschikbaar. Dit komt door een aantal technische aanpassingen die doorgevoerd moeten worden. 
Deze zomer zijn we achter de schermen druk bezig geweest met het overzetten van de Vensters-vragenlijsten naar een nieuwe enquêteomgeving. Het uitgangspunt daarbij is dat we scholen graag de gebruikerservaring willen geven die ze van ons gewend zijn. Helaas kunnen wij de benodigde werkzaamheden niet voor 1 november afronden. De Vensters enquêtetool is daarom naar verwachting beschikbaar vanaf 8 januari 2018. De afnameperiode loopt, zoals gebruikelijk, tot en met 30 april.


Wat betekent dit voor u? 
Wanneer gebruik wilt maken van de Vensters-enquêtetool voor het afnemen van de enquête(s) , kunt u dit vanaf januari 2018 doen. Dit is nog ruim voor het sluiten van de enquête-periode op 30 april.


Afname via een leverancier
Mocht u de tevredenheidenquêtes via een van de aangesloten leveranciers willen afnemen, dan verandert er voor u niets. U  kunt dit, zoals u gewend bent, vanaf 1 november 2017 doen. 
Wilt u weten van welke leveranciers u gebruik kunt maken? Lees dan onze factsheet Tevredenheid leerlingen en factsheet Tevredenheid ouders.
Heeft u vragen over het afnemen van de enquêtes? Stuur dan een mail naar vensters@vo-raad.nl