Monitoringgegevens beschikbaar stellen nog tot 1 november 2017

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Op 16 oktober jl. heeft de inspectie het artikel Toezicht op monitoring sociale veiligheid op haar website geplaatst. In dit artikel benadrukt de inspectie nogmaals dat scholen in het kader van de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ scholen verplicht zijn jaarlijks de sociale veiligheid op hun school te monitoren. Deze wet geeft tevens aan dat de school ervoor hoort te zorgen dat de monitoringsgegevens voor de inspectie toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld. De Vensters-enquêtetool voorziet in de mogelijkheid uw monitoringsgegevens beschikbaar te stellen aan de inspectie. 


Monitoringsgegevens beschikbaar stellen tot 1 november 2017
De inspectie geeft aan dat scholen, die dit nog niet gedaan hebben, tot 1 november hun monitoringsgegevens naar de inspectie kunnen sturen.  
Heeft u dit nog niet gedaan en heeft u het afgelopen jaar de Vensters-enquête Tevredenheid leerlingen afgenomen? Doe dit dan via de volgende stappen.

  •  U vraagt toestemming voor levering aan het schoolbestuur/bevoegd gezag. 
  • Als u toestemming heeft dan logt u in op Vensters en kiest binnen het ManagementVenster voor Monitoring Sociale Veiligheid. 
  • U vinkt aan dat u uw gegevens wilt versturen en selecteert de datum 1 november. Let op! U kunt tot en met 31 oktober de leverdatum 1 november instellen. 
  • Vervolgens vult een aantal vragen in over de afname. 

De uitgebreide beschrijving staat op de factsheet Monitoring Sociale Veiligheid