Werk de decentrale gegevens bij - part 2

Vensters Icon_App Vensters (2).png

In de vorige nieuwsbrief adviseerden we u om alvast een deel van de decentrale indicatoren bij te werken. Nu is het tijd om het tweede en tevens laatste deel van de decentrale indicatoren onder uw aandacht te brengen. 

Schoolkosten
Is er iets veranderd in de kosten van uw school? Pas dan de indicator Schoolkosten aan. Bij deze indicator geeft u de gemiddelde schoolkosten voor het eerste leerjaar aan. Het is ook fijn voor ouders om te zien wat de gemiddelde schoolkosten van de leerjaren daarna zijn. Dit is optionele informatie binnen deze indicator. 
Bij de toelichting van deze indicator kunt u bijvoorbeeld een korte uitleg geven over waar de ouderbijdrage voor gebruikt wordt. 

Tevredenheid leerlingen / Tevredenheid ouders / Schoolklimaat en veiligheid
De nieuwe enquêteperiode is nog maar net van start gegaan en de kans is groot dat uw school de enquêtes nog af gaat afnemen voor schooljaar 2017-2018. Zolang er nog geen nieuwe enquêtegegevens zijn, kunt u controleren of de onderzoeksgegevens van de vorige afnameperiode gepubliceerd zijn met een toeliching.