Decentrale indicatoren bijwerken

Vensters Icon_App Vensters (2).png

In december krijgen de ouders van kinderen in groep 8 alvast een eerste schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dit is een belangrijk moment voor ouders om zich alvast te oriënteren op de scholen die ze willen gaan bezoeken tijdens de open dagen. Daarom adviseren wij u om, voordat de drukke december maand start, deze maand de tijd te nemen om de decentrale indicatoren van uw school te actualiseren. Werk nu alvast de onderstaande decentrale indicatoren bij.

Algemene gegevens school
Een korte informatieve welkomsttekst leest prettig voor de zich oriënterende ouders. Schrijf de tekst in actieve vorm. De mogelijkheid bestaat om meerdere foto’s van uw school te uploaden. De foto’s worden dan afwisselend, in een slideshow getoond op de pagina van uw school. Leuk om foto's van buiten met foto's binnen de school te combineren.

Open dagen
Naast de data en tijdstippen kunt u ook alvast de open lesdagen vermelden. Noteer alvast in uw agenda om de open dagen na afloop te depubliceren. 

Profiel van de school
Vul maximaal 5 kernwoorden in. Ieder kernwoord wordt in een kleurrijke bullit getoond die de aandacht trekt.

Schoolplan
Schoolplannen worden meestal voor meerdere jaren geschreven. Controleer of uw schoolplan het schooljaar 2017-2018 omvat. De toelichting bij het schoolplan kunt u gebruiken voor een korte krachtige samenvatting van het totale plan. 

Schoolondersteuningsprofiel
Controleer de actualiteit van de het ondersteuningsprofiel. De toelichting kan gebruikt worden om kort te vertellen wat uw school biedt en waarom.

Maak gebruik van de checklist als u de indicatoren bijwerkt. 

Waar worden indicatoren getoond op Scholen de kaart?

Home                    Algemene gegevens en Open dagen                 

Algemeen             Profiel van de school                                     

Onderwijsbeleid   Schoolplan en Schoolondersteuningsprofiel                                 

Hoe werkt u de decentrale indicatoren bij?
- log in op Vensters
- controleer de gegevens en wijzig deze indien nodig;
- actualiseer de toelichting;
- publiceer de indicatoren.