Nieuw rapport: Tevredenheid ouders

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Vanaf nu vindt u in het ManagementVenster het schoolrapport Tevredenheid ouders met daarin alle resultaten van de ouderenquête 2016-2017. U vindt hierin verdiepende informatie van de enquêteresultaten, bijvoorbeeld de gemiddelden per onderwijssoort en een vergelijking met scholen binnen uw bestuur. 
Heeft u vorig jaar geen oudertevredenheid afgenomen? Dan heeft u ook dit jaar weer de mogelijkheid om de ouderenquête af te nemen. Hoe u dit doet kunt u lezen in onze factsheet onderzoek Tevredenheid ouders.