Prettige feestdagen

Nog een paar dagen en dan begint voor de meesten van u een de vakantie. Heerlijk even helemaal nietsdoen en genieten! Voordat we u een prettige vakantie wensen kijken we kort terug op 2017. 

Het afgelopen jaar hebben we met Vensters veel nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd en hebben we met elkaar veel bereikt. De hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn:

  • Bevoegd gegeven lessen staat op Scholen op de kaart
  • ProZO!-vragenlijst binnen Vensters beschikbaar
  • Ruim 1.000 scholen hebben de Venstersenquête afgenomen
  • Monitoring Sociale Veiligheid naar de inspectie via het ManagementVenster
  • Schoolrapport Tevredenheid ouders beschikbaar
  • Bestuursrapport Doorstroom vervolgonderwijs beschikbaar
  • Campagne Scholen op de kaart met 115.000 bezoekers in het eerste kwartaal
  • Vensters.nl is live gegaan
  • Nieuwe huisstijl is doorgevoerd binnen Vensters

Het Vensters-team bedankt u allemaal voor het vullen en gebruiken van Vensters en wenst u alvast hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!
 

kerst.jpg