Actualiseren decentrale indicator praktijkonderwijs

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

In een eerdere nieuwsbrief adviseerden we u alvast de decentrale indicatoren bij te werken. Hierbij attenderen wij u op een indicator die alleen van toepassing is voor scholen in het praktijkonderwijs, namelijk Scholing personeel praktijkonderwijs.

Binnen deze indicator wijzigt u het gegevensjaar naar schooljaar 2016-2017. Vervolgens geeft u aan hoe de bevoegdheden verdeeld waren binnen uw school in 2016-2017. De gehanteerde categorieën zijn: 

  • eerstegraadsbevoegdheid
  • tweedegraadsbevoegdheid 
  • andere bevoegdheid 
  • in opleiding 
  • anders