Vooraankondiging: actualiseren centrale indicatoren

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

In de kerstvakantie worden de gegevens van een aantal centrale indicatoren geactualiseerd. Deze gegevens zijn vanaf 5 januari 2018 zichtbaar in de preview van de betreffende indicator op Mijn Scholen op de kaart, maar zijn dan nog niet gepubliceerd op website van Scholenopdekaart.nl.

Om de oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk te informeren, adviseren wij u direct na de kerstvakantie een toelichting bij deze indicatoren te schrijven en te publiceren. Eind januari 2018 worden de indicatoren automatisch gepubliceerd. Kijk ook op het Jaaroverzicht Vensters.

De volgende indicatoren worden geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2017-2018:

  • Algemene gegevens school (de centrale gegevens) 
  • Aantal leerlingen
  • Aanbod
  • Marktaandeel en voedingsgebied

De volgende indicatoren worden geactualiseerd met gegevens over schooljaar 2016-2017: 

  • Doorstroom binnen de school
  • Profiel- en sectorkeuze
  • Slaagpercentage
  • Examencijfers
  • Ziekteverzuim (indicator Personeel) 

ManagementVenster
Ook een aantal rapporten in uw ManagementVenster bevatten dan weer actuele gegevens. Hierover informeren wij u in onze eerste nieuwsbrief van januari.