Nieuwe vso-indicatoren zichtbaar op Scholen op de kaart

Vensters Icon_App Vensters (2).png

Vso-scholen hebben aangegeven dat de concept-indicatoren Uitstroomprofielen en Doorstroom naar vervolgonderwijs gepubliceerd kunnen worden op Scholen op de kaart. 

De indicator Uitstroomprofielen:

  • is gebaseerd op gegevens uit het 1Cijferbestand van DUO en bevat de uitstroomprofielen van schooljaar 2016-2017. U hoeft de gegevens dus niet zelf te vullen.
  • toont hoe de leerlingen verdeeld zijn over de uitstroomprofielen en zet dit af tegen een vergelijkingsgroep. Ook toont de indicator hoeveel leerlingen de afgelopen drie jaar in de uitstroomprofielen zaten.
  • eind december zijn de gegevens van schooljaar 2017-2018 beschikbaar op Mijn Scholen op de kaart. U heeft vier weken de tijd om de gegevens te controleren en te voorzien van een toelichting. Eind januari worden de gegevens automatisch gepubliceerd en zijn ze zichtbaar voor de bezoekers van Scholen op de kaart. 
  • voor aanvullende informatie is het mogelijk om een bijlage toe te voegen.

De indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs:

  • is gebaseerd op gegevens uit de doorstroommonitor van DUO en bevat de doorstroom naar vervolgonderwijs van schooljaar 2015-2016. U hoeft de gegevens dus niet zelf te vullen.
  • toont waar de leerlingen terecht komen na het verlaten van uw school. Ook toont deze indicator wat de situatie is na één jaar en zet dit af tegen een vergelijkingsgroep.. 
  • het is ook mogelijk om extra informatie op uw schoolpagina te tonen, namelijk op welk MBO-niveau de leerlingen na het examen terecht komen.
  • rond mei zijn de gegevens van schooljaar 2016-2017 beschikbaar op Mijn Scholen op de kaart. Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.
  • voor aanvullende informatie is het mogelijk om een bijlage toe te voegen.
  • meer sturingsinformatie over doorstroom vindt u vindt u terug in het interactieve rapport Doorstroom naar vervolgonderwijs in het ManagementVenster. Bekijk dit filmpje voor een korte uitleg over dit rapport.