Oproep: Wie komen in 2018 onze klankbordgroep versterken?

Voor 2018 zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden voor de klankbordgroep. De leden binnen de groep fungeren als klankbord voor het Vensters-team bij ontwikkelplannen en vraagstukken op tactisch en strategisch niveau, ter voorbereiding op verdere besluitvorming binnen de VO-raad. 

Wat kunt u verwachten?
De klankbordgroep komt twee (of wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft drie) keer per jaar bijeen. Ook kan aan de klankbordgroepsleden gevraagd worden:

  • een digitale enquête in te vullen;
  • collega’s te vragen een enquête op operationeel niveau in te vullen.

Voor uw lidmaatschap van de klankbordgroep Vensters kan uw schoolorganisatie een vergoeding ontvangen. Daarnaast vergoeden we de reiskosten. 


Aanmelden
Werkt u als bestuurder, schoolleider of kwaliteitszorgmedewerker en heeft u zin en tijd om de klankbordgroep te komen versterken? Stuur dan een mail naar vensters@vo-raad.nl, met als onderwerp: aanmelding klankbordgroep. Wilt u in de mail naast de adresgegevens van uw school, tevens het BRIN-nummer vermelden?


Belangrijk is dat alle schooltypen goed vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep, daarom wordt de keuze voor de nieuwe leden mede bepaald door het schooltypen dat zij vertegenwoordigen.