Update ProZO! in Vensters

Vensters Icon_App Vensters (2).png

De afgelopen maanden zijn voor praktijkonderwijsscholen die het ProZO!- onderzoek afnemen een aantal functionaliteiten ontwikkeld:


Scholen op de kaart
In november is er voor de bezoekers van Scholen op de kaart een melding toegevoegd aan de vergelijkingspagina van Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders. Voor scholen die de indicator Tevredenheid leerlingen ProZO! en/of Tevredenheid ouders ProZO! hebben gepubliceerd, worden de bezoeker doorverwezen naar de schoolpagina van de gepubliceerde indicator. Er zijn namelijk geen ProZO!-gegevens zichtbaar in de vergelijking.
 

ManagementVenster
Begin december is het bestuursrapport Tevredenheid leerlingen in het ManagementVenster aangevuld met ProZO!-gegevens. Op die manier kunt u de resultaten van de verschillende scholen binnen uw bestuur in een overzicht zien.

Toekomstige ontwikkelingen

  • Begin 2018 worden de ProZO!-gegevens in de indicator Schoolklimaat en veiligheid gevisualiseerd. In de vergelijking van Schoolklimaat en Veiligheid op Scholen op de kaart worden dan ook gegevens getoond voor scholen die het ProZO!-onderzoek vanaf schooljaar 2017-2018 hebben afgenomen.
  • Voor het centraal aanleveren van de data van de Monitor Sociale Veiligheid aan de inspectie kunt u in de toekomst gebruik maken van de levermodule in Vensters. Meer informatie hierover volgt.