Werkbijeenkomst: Werken met Vensters

Vensters Icon_App Vensters (2).png

De afgelopen maand hebben we voor het eerst twee werkbijeenkomsten ‘Werken met Vensters’ georganiseerd. Naar aanleiding van deze pilot hebben we veel feedback van de deelnemers ontvangen. Deze aandachts- en verbeterpunten nemen we zeker mee bij het organiseren van de werkbijeenkomsten in het nieuwe jaar. 


Een belangrijk aandachtspunt hierbij is een betere afstemming van de bijeenkomsten op de kennis en ervaring van de gebruikers. Het bleek namelijk dat de kennis van beginnende Vensters-gebruikers nogal uiteen loopt. Daarnaast hebben gebruikers met meer ervaring een grotere behoefte aan specifieke trainingen over de tableau-rapporten in het ManagementVenster. Wellicht dat hier in 2018 een gerichte training voor georganiseerd wordt.

Wij houden u via de website en nieuwsbrief op de hoogte van de werkbijeenkomsten in 2018.