Schoolrapport Interne doorstroom verbeterd

In november 2016 heeft u feedback kunnen geven op het ManagementVensterrapport Interne doorstroom. In dit rapport staan uw onderbouwsnelheid en uw bovenbouwsucces met de normen van de Inspectie. Daarnaast ziet u in het hinkelpad de doorstroom van uw leerlingen per leerjaar. Op basis van uw input hebben we aanpassingen doorgevoerd om het rapport gebruiksvriendelijker te maken en inhoudelijk nog beter aan te laten sluiten op uw informatiebehoefte. Zo kunt u nu uw schoolgegevens vergelijken met andere scholen op basis van percentielscores.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

  • De inleiding is uitgebreid met o.a. een voorbeeldberekening van de onderbouwsnelheid;
  • Er is een hoofdstuk toegevoegd met de berekeningen van de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces voor uw school;
  • Er is nieuw hoofdstuk toegevoegd waarin u uw schoolgegevens kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over dit rapport, dan kunt u uw vraag mailen naar scholenopdekaart@vo-raad.nl.