Indicator Scholing personeel

Vensters PNG Avatar_Scholen op de kaart Paars.png

De indicator Scholing personeel is voor de meeste scholen (VO en VSO) vanaf 24 februari niet meer beschikbaar in Vensters en niet meer zichtbaar op Scholen op de kaart. Voor vmbo, havo en vwo komt in plaats van deze indicator binnenkort de nieuwe indicator Bevoegd gegeven lessen beschikbaar. De gegevens voor de indicator Bevoegd gegeven lessen zijn afkomstig uit de IPTO-telling (2015). Meer informatie hierover volgt.

 

Praktijkonderwijs

IPTO 2015 zou gegevens voor het praktijkonderwijs bevatten. Onlangs is duidelijk geworden dat dit nog niet het geval is. Daarom blijft de indicator Scholing personeel in Vensters voorlopig wel beschikbaar voor praktijkonderwijsscholen met de naam Scholing personeel praktijkonderwijs. Praktijkonderwijsscholen kunnen deze indicator nu vullen en publiceren met gegevens over schooljaar 2015-2016.

De VO-raad gaat met OCW in gesprek over het opnemen van de praktijkonderwijsscholen in IPTO; de sectorraad Praktijkonderwijs sluit bij dit gesprek aan. Naar verwachting bevat de volgende telling (2016) bevoegdheidsgegevens voor het praktijkonderwijs, waardoor de indicator Bevoegd gegeven lessen vanaf schooljaar 2017-2018 beschikbaar komt voor het praktijkonderwijs.