Contact met Vensters

Voor vragen over Vensters en het gebruik van onze producten kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk bij Kennisnet. Stuur dan een mail naar de servicedesk van Kennisnet via support@kennisnet.nl, of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 naar 0800 321 22 33. 

Soms zijn de vragen te inhoudelijk, met die vragen kunt u ook contact opnemen met Vensters zelf via ons nieuwe e-mailadres: vensters@vo-raad.nl. Mocht u per abuis nog een bericht sturen naar het oude e-mailadres (scholenopdekaart@vo-raad.nl), dan wordt uw e-mail automatisch doorgestuurd.