Indicator 'Bevoegd gegeven lessen' beschikbaar

Per 18 april is in Vensters de nieuwe indicator Bevoegd gegeven lessen beschikbaar om in te zien, toe te lichten en te publiceren naar Scholen op de kaart. Deze nieuwe indicator vervangt de voorloper, Scholing personeel en is het afgelopen jaar ontwikkeld op basis van de input van (een pilotgroep van) besturen en scholen. Scholen komen, door informatie over bevoegdheid te publiceren op Scholen op de kaart, tegemoet aan een steeds groeiende maatschappelijke vraag naar transparantie.

De nieuw ontwikkelde indicator:

  • is gebaseerd op de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) en bevat bevoegdheidsgegevens uit IPTO 2015. Klik hier voor meer informatie over IPTO;
  • geeft een heldere uitleg over IPTO en een link naar de IPTO-omgeving van uw school voor verdiepende data;
  • toont het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op uw school. U kunt er voor kiezen om extra informatie te tonen, namelijk:
    o de bevoegdheidsgegevens uitgesplitst voor onderbouw en bovenbouw
    o een trend van de gegevens (voor schooljaar 2014-2015 en 2015-2016);
  • staat voor u klaar om te publiceren naar Scholen op de kaart. U hoeft de gegevens dus niet zelf in te vullen zoals u dat in de indicator Scholing personeel deed;
  • wordt dit schooljaar niet automatisch gepubliceerd naar Scholen op de kaart. U kunt de indicator zelf publiceren en het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op uw school inzichtelijk maken.

Praktijkonderwijs

IPTO 2015 zou gegevens voor het praktijkonderwijs bevatten. Onlangs is duidelijk geworden dat dit nog niet het geval is. Daarom blijft de indicator Scholing personeel in Vensters voorlopig beschikbaar voor praktijkonderwijsscholen met de naam Scholing personeel praktijkonderwijs. De VO-raad gaat met OCW in gesprek over het opnemen van de praktijkonderwijsscholen in IPTO; de Sectorraad Praktijkonderwijs sluit bij dit gesprek aan.