De VO-raad neemt contact op over de VO2020-scan

Vensters%20Icon_App%20VO2020.png

Begin 2014 heeft de vo-sector haar ambities voor de komende jaren vastgelegd in het sectorakkoord vo. Veel scholen zijn op weg de ambities uit dit akkoord te realiseren. Sinds 2015 staat op Vensters de VO2020-scan tot uw beschikking. Door deze scan in te vullen, geeft u uzelf op jaarbasis inzicht in de stappen die uw school maakt. Inmiddels heeft 67% van de scholen de scan minimaal één keer ingevuld. Wij roepen u bij deze op om de scan (ook) dit jaar in te vullen op schoolniveau. Hiermee laat u zien dat u werk maakt van de ambities uit het sectorakkoord en de middelen uit de prestatiebox die hieraan gekoppeld zijn.

Om eventuele vragen te beantwoorden en u desgewenst wat meer uitleg te geven over het hoe en waarom van de VO2020-scan, zal de VO-raad vanaf 15 mei telefonisch contact opnemen.
 
Meer informatie over de scan vindt u op de website van de VO-raad. De VO2020-scan zelf vindt u op mijn.vensters.nl. Wanneer u de vragenlijst al eens heeft ingevuld, dan hoeft u uw antwoorden slechts te wijzigen waar dat voor uw school van toepassing is. Heeft u technische vragen of bent u uw inlog vergeten? Stuur dan een mail aan support@kennisnet.nl of bel de servicedesk tijdens kantooruren op 0800 321 22 33.

vo2020.jpg