Levering sociale veiligheid aan inspectie - eind mei mogelijk

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van deze wettelijke verplichting en heeft het recht de monitoringsgegevens bij scholen op te vragen. Velen van u hebben aangegeven dat u graag de mogelijkheid wilt hebben om via Vensters uw monitoringsgegevens sociale veiligheid aan te leveren aan de inspectie. Inmiddels heeft Vensters deze functionaliteit ontwikkeld en kunt u dit vanaf eind mei 2017 daadwerkelijk doen. Wij adviseren u uw bestuur te raadplegen of uw school hiervoor toestemming heeft.

Vanaf eind mei kunt u in het ManagementVenster de tegel Monitoring Sociale Veiligheid vinden. Wanneer u toestemming heeft van het bestuur (bevoegd gezag) om uw gegevens te sturen naar de inspectie, kunt u dat via deze tegel regelen. Via deze tegel kunt u ook het rapport downloaden wat aangeleverd wordt bij de inspectie.

Werkwijze
1) Het bevoegd gezag geeft toestemming aan hun school/scholen om hun gegevens te sturen naar de Inspectie van het Onderwijs.
2) Scholen kunnen in het ManagementVenster via de tegel Monitoring Sociale Veiligheid aangeven dat zij hun gegevens naar de inspectie willen sturen op een bepaalde datum.
3) Een notificatiemail wordt gestuurd naar de gebruikersbeheerder van Vensters op bestuursniveau.
4) Verleende toestemming kan tot één dag voor de gekozen datum nog gewijzigd of ingetrokken worden.
Vanuit Vensters is vorige week een mail gestuurd naar alle VO-besturen om hen te informeren over het leveren van gegevens uit de monitoring sociale veiligheid.