Nieuw: ‘onderwijstijd eerste twee jaren’ en ‘extra faciliteiten school’

Het onderdeel Onderwijstijd in Mijn Scholen op de kaart is op twee punten uitgebreid om te voldoen aan de eisen van de schoolgids:

  • Er is een vakje bijgekomen om de 'Onderwijstijd in de eerste twee jaren' te specificeren: Hoeveel uren/minuten per week besteden de kleuters gemiddeld aan welke activiteiten?
  • Ook nieuw is het vakje ‘Extra faciliteiten in de school’. Hier kunt u aangeven of de school bijvoorbeeld over een eigen gymzaal, bibliotheek of technieklokaal beschikt.

Aangezien het hier om zogenoemde ‘basisinformatie’ gaat, is het nodig om beide vragen te beantwoorden voordat u het onderdeel Onderwijstijd kunt publiceren op Scholen op de kaart. Bij iedere vraag is het mogelijk om een toelichting te geven. Hier kunt u bijvoorbeeld de methodes noemen die u gebruikt. U beslist zelf of u de nieuwe vragen nu vast beantwoordt, of achteraf, zodra alle wijzigingen zijn doorgevoerd en Scholen op de kaart helemaal ‘schoolgidsproof’ is.