Leerlinggegevens '16-'17 online. Klopt uw verhaal nog bij de cijfers?

Vensters Icon_App Mijn Scholen op de kaart.png

Wij hebben de leerlinggegevens van ‘16-‘17 (1-oktobertelling 2016) voor alle scholen die dat nog niet zelf hadden gedaan, gepubliceerd op Scholen op de kaart. U ziet deze verversing in de onderdelen Aantal leerlingen, Voedingsgebied en Overstappers op Scholen op de kaart.

Bezoekers van de site gebruiken deze informatie om een indruk te krijgen van de grootte van uw school nu en in de afgelopen jaren, over hoe uw leerlingen in aantal verdeeld zijn over de leerjaren, over waar uw leerlingen zoal vandaan komen en over het aantal leerlingen dat tussentijds uw school heeft verlaten of juist is overgestapt naar uw school.
Ook het onderdeel Financiën met de financiële gegevens van uw bestuur over het jaar 2015 is voor alle scholen die dat nog niet zelf hadden gedaan, gepubliceerd op Scholen op de kaart.

Klopt uw toelichting nog?

Let op! Bij het verversen van de gegevens blijven uw eventuele oude toelichtingen behouden. Controleer goed of deze nog kloppen bij uw nieuwe cijfers en pas ze zo nodig aan.