Depubliceren oude gegevensjaren Tevredenheid

Om Scholen op de kaart actueel te houden, zullen we 19 juni 2017 de oude resultaten van tevredenheidsonderzoeken van de site halen. Het bezoekersonderzoek liet namelijk zien dat oude gegevens op Scholenopdekaart.nl de bezoekers negatief beïnvloeden: de site wordt dan als niet actueel en niet betrouwbaar geïnterpreteerd.  

De indicator Tevredenheid leerlingen wordt gedepubliceerd indien er na ‘14-‘15 geen nieuw onderzoek is verwerkt binnen Vensters.  De indicator Tevredenheid ouders gedepubliceerd wanneer er na ‘13-‘14 geen nieuw onderzoek is verwerkt. 

Deze indicatoren worden dan dus niet meer getoond op Scholenopdekaart.nl. De gegevens van deze schooljaren blijven nog wel zichtbaar in de trendgrafiek indien u resultaten van latere schooljaren verwerkt en u in het kader “Extra informatie tonen” in Vensters de optie “Toon ook de trendgegevens van de vorige vragenlijst” aanvinkt.