ProZo! op Scholen op de kaart '17-'18

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Achter de schermen wordt hard gewerkt om vanaf schooljaar ‘17-‘18 de resultaten van de ProZO!- enquêtes voor uw school zichtbaar te maken in Vensters. U kunt de visualisaties van uw ProZO!-enquêtes dan toelichten en publiceren op Scholen op de kaart. Dit geldt voor Tevredenheid leerlingen, Tevredenheid ouders en Schoolklimaat en veiligheid

Afnameperiode

U kunt uw ProZO!-enquêtes vanaf ’17-’18 in beeld brengen via Vensters als u de vragenlijsten afneemt in de periode 1 november ’17 tot en met 30 april ’18 (conform het overige VO). Vensters en het Platform Praktijkonderwijs streven er ook naar om de resultaten van de ProZO!-enquêtes ouder- en leerlingtevredenheid die in ’16-’17 zijn afgenomen te visualiseren in Vensters voor Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders.

Wilt u dat uw school hierbij ook in beeld gebracht wordt? Dan is het van belang dat u uw afname sluit vóór 1 juli ’17. De data die dan beschikbaar zijn, worden in Vensters verwerkt. Vervolgens wordt u geïnformeerd dat uw gegevens op uw schoolpagina in Vensters klaar staan om toe te lichten en te publiceren naar Scholen op de kaart.

Tot die tijd

U kunt uw resultaten tot die tijd zelf zichtbaar maken binnen Vensters door uw ProZO!-rapportages als 'eigen document' te uploaden en met een toelichting te publiceren naar Scholen op de kaart.