Recordaantal respondenten Tevredenheid

Vensters Icon_App Tevredenheid.png

Dit jaar hebben 309.713 leerlingen van 970 scholen de Vensters-enquête leerlingtevredenheid ingevuld via Vensters of via een andere leverancier. Daarnaast hebben 133.561 ouders van 805 scholen de Vensters-enquête oudertevredenheid ingevuld. We zijn trots op het feit dat zoveel scholen hun best hebben gedaan en zoveel respondenten hebben verkregen.
 

Op dit moment wordt de benchmark voor Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders berekend. Wanneer u de indicatoren heeft gepubliceerd, wordt de benchmark over twee maanden automatisch bij uw gegevens gepubliceerd.