Indicator verduidelijkt: Schooladvies en plaatsing

De visualisatie van de indicator Schooladvies en plaatsing is aangepast op Scholen op de kaart. We hebben het afgelopen jaar reacties van scholen ontvangen dat de oude weergave geen duidelijk beeld gaf van de kansen die een school de leerlingen biedt. Naar aanleiding van de reacties hebben we de indicator onder de loep genomen en is de volgende weergave ontwikkeld. 
Etalagepagina:

pagina.png


Detailpagina: 

Wat is er veranderd?
De bezoeker ziet bij de indicator nu de onderwijssoorten die de school biedt en vervolgens wordt gekeken of een leerling in leerjaar drie van het betreffende onderwijssoort op, boven of onder zijn/haar basisschooladvies zit. Er wordt dus vanaf de huidige schoolsituatie ‘teruggekeken’ naar het basisschooladvies. 
Bij de oude weergave werd ‘vooruitgekeken’: op basis van het basisschooladvies werd gekeken wat de positie was van leerlingen was in het derde leerjaar. Dit zorgde soms voor gekke aantallen: bijvoorbeeld wanneer 100% van de leerlingen met een PrO-advies op het vmbo-b zat. In werkelijkheid kon dit slechts één leerling betreffen.  
 

Wat moet u doen? 
U kunt de nieuwe indicator nu bekijken via de preview als u inlogt op Vensters. Geef een toelichting bij de grafieken en publiceer de gegevens over 2016-2017.