Automatische publicatie indicatoren

Op 14 juli worden de volgende indicatoren automatisch gepubliceerd met de meest actuele gegevens:
•    Schooladvies en plaatsing* (2016-2017)
•    Doorstroom naar vervolgonderwijs (2015-2016)
•    Personeel (2016-2017)
*Schooladvies en plaatsing wordt niet automatisch gepubliceerd wanneer u deze indicator eerder heeft gedepubliceerd. U kunt zelf de indicator publiceren. 

Wanneer u reeds de volgende indicatoren had gepubliceerd, worden deze opnieuw gepubliceerd om de benchmark zichtbaar te maken op Scholen op de kaart. Wanneer u deze indicatoren nog niet had gepubliceerd, worden deze nu ook niet automatisch gepubliceerd. U kunt de indicator dan zelf publiceren.
•    Tevredenheid leerlingen
•    Tevredenheid ouders