Voorlopige examencijfers beschikbaar

Vensters Icon_App Vensters (2).png

De voorlopige examencijfers 2016-2017 zijn sinds 1 september beschikbaar in het ManagementVenster.

Let op: Dit zijn de voorlopige examencijfers met de resultaten van tijdvak 1 en 2. Deze kunnen verschillen       van de definitieve examencijfers. De definitieve cijfers zijn in december beschikbaar. 

 

U vindt de voorlopige examencijfers in de volgende ManagementVensterrapportages: 

• Examenresultaten (school- en bestuursrapportage) 
• Examenresultaten interactief (school- en bestuursrapportage) 
• Examenresultaten vergelijking (schoolrapportage) 
• Rekentoets (schoolrapportage)* 
• Slaagpercentage scholen vergelijking (bestuursrapportage)

*Maken vmbo- leerlingen op uw school de rekentoets  op 3F-niveau? Dan vindt u deze    resultaten  vanaf dit jaar terug in een extra hoofdstuk Resultaten vmbo-leerlingen 3F-niveau  in het Rekentoetsrapport.