Doorstroom binnen de school wordt niet automatisch gepubliceerd

Vensters+Icon_App+Mijn+Scholen+op+de+kaart.png

De indicator Doorstroom binnen de school wordt op het moment niet automatisch gepubliceerd op scholenopdekaart.nl.

Dit komt doordat samenwerkingsverbanden (swv) sinds 1 januari 2016 ervoor kunnen kiezen hun lwoo-leerlingen te registreren door middel van een opting out. 

 

Opting out

Sinds 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out wat betreft lwoo-licenties. Wanneer een swv hiervoor kiest worden de lwoo-leerlingen op een andere manier geregistreerd (lees hierover meer informatie). In de gegevens die Vensters van DUO ontvangt, ontbreken deze lwoo-leerlingen voor die scholen. 

Correctiefactor

Het ontbreken van de lwoo-leerlingen in het DUO-bestand heeft invloed op de berekening in de indicator Doorstroom binnen de school. Het aantal lwoo-leerlingen is een correctiefactor op de inspectienorm van het Bovenbouwsucces. Omdat deze leerlingen niet bekend zijn, is de berekende inspectienorm binnen Vensters strenger dan dat de inspectie deze stelt. U kunt de indicator zelf publiceren wanneer de gegevens voor uw school correct zijn.

De correctiefactor heeft ook effect op het rapport Interne doorstroom. Ook hier ontbreken de lwoo-aantallen, waardoor de norm op het Bovenbouwsucces strenger weergegeven wordt dan dat de inspectie die berekent.

Wanneer de inspectie de Onderwijsresultaten heeft berekend en bekend maakt welke lwoo-correctiefactor zij toepassen voor deze scholen, past Vensters de gegevens aan.