Indicator Bevoegd gegeven lessen bevat nieuwe gegevens

Vensters+Icon_App+Vensters+(2).png

De indicator Bevoegd gegeven lessen is geactualiseerd met gegevens uit IPTO2016. De gegevens staan voor u klaar om te publiceren op scholenopdekaart.nl. De indicator wordt niet automatisch gepubliceerd. 

Wat vindt u terug in de indicator? 

  • Hier vindt u een heldere uitleg over IPTO en een link naar de IPTO-omgeving van uw school voor verdiepende data;
  • De indicator toont het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op uw school. U kunt er voor kiezen om extra informatie te tonen, namelijk: 
    • de bevoegdheidsgegevens uitgesplitst voor onderbouw en bovenbouw
    • een trend van de gegevens (voor schooljaar 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017);

Gecombineerd lesrooster
Sinds dit jaar toont Vensters ook gegevens voor scholen die een gecombineerd lesrooster hebben aangeleverd bij IPTO. Dezelfde gegevens worden dan bij die verschillende scholen getoond met een melding. Het is helaas niet mogelijk gegevens voor uw school te tonen als de samenstelling van uw school is aangepast in Vensters. Er zijn dan groepen leerlingen verplaatst tussen schoolvestigingen.


Praktijkonderwijs
De IPTO-telling bevat voor praktijkonderwijs helaas geen gegevens die geschikt zijn voor verantwoording op scholenopdekaart.nl. De VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs zijn hierover in gesprek met het ministerie van OCW. Voor nu kunnen praktijkonderwijsscholen gebruik blijven maken van de indicator Scholing personeel. Deze indicator heet daarom sinds vorig jaar Scholing personeel praktijkonderwijs.